www.kesfetmekicinbak.com


Bukalemun -
Sanal Yeşil Atlas


Doğa Ansiklopedisi
Türkiyede Korunan Alanlar
Doğa Korumacı Kuruluşlar
Doğa Koruma Kılavuzu
Kuş gözlemcisi olmak istiyorum
E-Kart Gönder
İletişim
Üye girişi

ARA


YeşilAtlas Arşivi
TÜM SAYILAR !
Doğa için şikayet dilekçesi
nasıl yazarım
Doğa koruma ailesine katılın!
İl il doğa korumacılar
  Ziyaretçi Defteri
 
Deniz ve Kıyı
Akdeniz fokları, bugün dünyada sadece Yunanistan, Türkiye, Fas, Moritanya ve Madeira Adaları'nda yaşamakta olup, toplam dünya nüfusu 400-450 arasında tahmin edilen nesli tehlike altında olan bir memeli türüdür. Türkiye kıyılarında en az 50 civarında fok yaşadığı tahmin edilmektedir.
Özellikle Ege Bölgesinde sayıları gün geçtikçe artan balık üretim çiftliklerine yavru balık temini amacıyla Doğu Akdeniz'deki doğal lagün ve dalyanlardan bol miktarda yavru balık toplanmaktadır. Akdeniz'deki doğal balık stoklarının devamlılığını sağlayan lagünlerden başta çipura ve levrek olmak üzere aşırı miktarda toplanan yavru balıklar, bu bölgedeki deniz balıkçılığının da geleceğini tehlikeye sokmaktadır. Normal koşullarda, balık çiftliğini kuran her işletme sahibi, belli bir süre sonunda ya kuluçkahanesini kurmak, ya da kuluçkahanede üretilmiş yavru balıklardan üretim sağlamak zorundadır. Doğadan yavru balık toplayıcılığı ucuz bir yöntem olduğu için özellikle tercih edilmekte ve tüketici tarafından talep edilmektedir.
Deniz çayırları, Akdeniz'e özgü ve denizlerin akciğerleri olarak tanımlanan deniz bitkileridir (Posidonia oceanica, Zostera noltii). Özellikle, denizin ilk 50 m'ye kadar olan derinliklerinde, canlı yaşamı için en verimli bölgeleri oluştururlar.
Dünya denizlerinde 8 tür denizkaplumbağası yaşamaktadır. Bu denizkaplumbağalarının hepsi de tehlike altında veya nesli yok olma tehlikesi içerisinde olan türlerdir. Bu türlerden Caretta caretta (Adi denizkaplumbağası) ve Chelonia mydas (yeşil denizkaplumbağası) bir zamanlar Akdeniz kıyılarında pek çok kumsala yuva yaparlardı, fakat kıyılardaki yapılaşma ve aşırı insan kullanımına yönelik diğer baskılar yüzünden yumurtalarını bırakmak için gelebildikleri kumsalların sayısı büyük bir hızla azaldı.
Balıkçılık, başta Karadeniz olmak üzere, Marmara, Ege ve Akdeniz'de avlanan binlerce insan ve ailesi için geçim kaynağı durumunda olan bir sektördür. Tüm Dünya ülkelerinde olduğu gibi her geçen gün azalan balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından her sene yenilenen ve Su Ürünleri Sirküleri olarak adlandırılan bir yayın hazırlanır. Bu yayın, denizlerde ve iç sularda (göller, akarsular vb.) yaşayan ekonomik türlerin hangi mevsimde, hangi boyda, nerelerde, hangi tip av araçları ile avlanması gerektiğinin belirlendiği bir dokümandır.
Bu site, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır.