www.kesfetmekicinbak.com
Doğa için şikayet dilekçesi
nasıl yazarım
Doğa koruma ailesine katılın!
İl il doğa korumacılar
  Ziyaretçi Defteri
 

İçindekiler

Doğal Su Sistemine Müdahaleler
Nehirler ve Barajlar
Kum, çakıl Alımı
Sulakalanlarda Sazlıkların Kesilmesi ve Yakılması
Kumulların Tahribi
Usulsüz Tarım Uygulamaları
Sulakalanlarda Hafriyat ve Çöp Dökümü
Su Kirliliği
Yanlış Arazi Kullanımı / kurutma
Yeraltı Suyunun Aşırı Kullanımı
Turbalık Alanlar
Aşırı Otlatma
Anız Yakma
Yabani Hayvanların Canlı yada Doldurulmuş Olarak Satışı, Bulundurulması ya da Teşhiri
Usulsüz veya Kaçak Avcılık
Soğanlı Bitkilerin Doğadan Toplanması
Dilekçe Hakkı
Yasadışı / Usulsüz Balık Avcılığı
Yasadışı Yavru Balık Avcılığı
Nesli Tehlike Altındaki Türler / Denizkaplumbağaları
Nesli Tehlike Altındaki Türler / Akdeniz foku
Nesli Tehlike Altındaki Türler / Deniz çayırları
İmza Kampanyası
Basın Gezileri
Basın Toplantısı
Basın Duyurusu / Basın Bildirisi
Ormanlarda Hafriyat ve Çöp Dökümü
Biyotik ve Abiyotik Zararlar
Aşırı Üretim
Yasadışı Ağaç Kesimi
Aşırı Rekreasyonel Kullanım
Ormanlık Alanlarda Aşırı Otlatma
Uygun Olmayan Kimyasal Madde Kullanımı
Yangın
Maki ve Fundalıkların Tahribi
Ekolojik açıdan Uygun Olmayan Ağaçlandırma Çalışmaları
Bu site, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır.