www.kesfetmekicinbak.com


Bukalemun -
Sanal Yeşil Atlas


Doğa Ansiklopedisi
Türkiyede Korunan Alanlar
Doğa Korumacı Kuruluşlar
Doğa Koruma Kılavuzu
Kuş gözlemcisi olmak istiyorum
E-Kart Gönder
İletişim
Üye girişi

ARA


YeşilAtlas Arşivi
TÜM SAYILAR !
Doğa için şikayet dilekçesi
nasıl yazarım
Doğa koruma ailesine katılın!
İl il doğa korumacılar
  Ziyaretçi Defteri
 
Orman
Ağaçlandırma, gittikçe ormansızlaşan Türkiye'de orman alanlarının yeniden kazanılmasında ve erozyonla savaşımda çok önemli bir role sahip ve yer yer oldukça başarılı sonuçlar vermiş bir uygulamadır.
Fundalıklar, çok özel iklim ve toprak şartlarında yetişen alçak boylu bitkilerin (Funda, Erica sp.) hakim olduğu son derece nadir doğal yaşam ortamlarıdır. Bu yüzden dünya üzerinde son derece dar bir yayılış alanına sahiptirler.
Ormanlar, yönetim amacına göre ikiye ayrılmaktadır: Üretim ve Koruma Ormanları. Koruma ormanları, genel olarak kaynak kullanımına açık değildir. Buna karşılık üretim ormanlarından, bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan Yönetim (Amenajman) Planlarına göre odun veya odun-dışı ürünler alınabilmektedir.
Ormanları tehlikeye sokan etkenlerin başında yangınlar gelmektedir. Özellikle yaz aylarında ormanlarımız için büyük tehdit oluşturan yangınlar, yüzlerce yılda yetişen ağaçların bir anda elden gitmesine, doğal dengenin bozulmasına, ormanda yaşayan canlı türlerinin ve doğal yaşam ortamlarının yok olmasına, topraktaki organik maddelerin yitirilmesine neden olmaktadır.
Türkiye topraklarının yaklaşık dörtte birini kaplayan ormanlar, bu alanların başka kullanımlara dönüştürülmesini amaçlayan birçok faktörün yoğun tehdidi altındadır.
Ormanların, odun ve odun-dışı ürün üretimi, biyolojik çeşitliliğin ve toprağın korunması, su ekonomisinin düzenlenmesi gibi işlevleri yanında en önemli işlevlerinden biri de rekreasyonel kullanıma olanak sağlamasıdır.
Yaşayan bir organizma olarak tanımlanan ormanlar da diğer canlı varlıklar gibi bakteri, mantar, böcek gibi biyolojik zararlılardan (biyotik) ve çığ, kar, sel gibi doğal olaylardan (abiyotik) zarar görebilmekte ve bu zararlar zaman zaman olağanüstü boyutlara ulaşarak binlerce hektar genişliğindeki bir ormanı bile yok edebilmektedir.
Orman
Türkiye'de toplumun ortak malı olan ormanlar ne yazık ki bu gerçekle çelişir bir muamele görmekte ve sahiplenilmemektedir. Bu durum belki de geçmişte ormanın insana bağışlanan bitmez-tükenmez varlık olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır.
Orman
Ormanlarda da, tarımsal alanlarda olduğu gibi zaman zaman olağanüstü sayılara ulaşarak zararlı etkileri ortaya çıkan böcek, mantar, bakteri ve hatta bazı bitki ve hayvanlara karşı mücadele etmek üzere kimyasal maddelere (pestisit, herbisit, vs) başvurulmaktadır
Orman
Türkiye'de ormanların hemen tamamı devlet mülkiyetindedir ve Anayasamıza göre ormanlar yine devlet tarafından işletilir. Üretim miktarı, ormanın artım kapasitesine dayanan projeksiyonlara göre hesaplanır ve Orman Amenajman Planlarında yer alır.
Orman
Ormanlar ya da orman rejimi içinde olan yerlerin önemli bir kısmı yüksek dağ çayırları, meralar, açık alanlar gibi hayvancılık için oldukça elverişli alanlarla kaplıdır. Bu alanlar ülkemizde geleneksel olarak hayvancılık için kullanılmaktadır.
Bu site, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır.