www.kesfetmekicinbak.com


Bukalemun -
Sanal Yeşil Atlas


Doğa Ansiklopedisi
Türkiyede Korunan Alanlar
Doğa Korumacı Kuruluşlar
Doğa Koruma Kılavuzu
Kuş gözlemcisi olmak istiyorum
E-Kart Gönder
İletişim
Üye girişi

ARA


YeşilAtlas Arşivi
TÜM SAYILAR !
Doğa için şikayet dilekçesi
nasıl yazarım
Doğa koruma ailesine katılın!
İl il doğa korumacılar
  Ziyaretçi Defteri
 

Ekolojik açıdan uygun olmayan ağaçlandırma çalışmaları

Ağaçlandırma, gittikçe ormansızlaşan Türkiye'de orman alanlarının yeniden kazanılmasında ve erozyonla savaşımda çok önemli bir role sahip ve yer yer oldukça başarılı sonuçlar vermiş bir uygulamadır.

Ağaçlandırma, gittikçe ormansızlaşan Türkiye'de orman alanlarının yeniden kazanılmasında ve erozyonla savaşımda çok önemli bir role sahip ve yer yer oldukça başarılı sonuçlar vermiş bir uygulamadır. Ancak, ağaçlandırmada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, çalışma yapılacak alanın ekolojik özellikleridir. İyi niyetle başlanan girişimler zaman zaman doğal çevre için fayda yerine zararlı sonuçlara da neden olabilmektedir. Bunun en tipik örneği, aslen orman niteliğinde olmayan alanların ağaçlandırma ile ormana dönüştürülmesidir. Kendine özgü ekolojik koşullara ve ekosistem bütünlüğüne sahip kumul, sulakalan, turbalık, fundalık, maki, çayırlık, mera ya da bozkır ekosistemlerini ağaçsız diye ağaçlandırmak yalnızca alanın doğal peyzajını değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda biyolojik dengesini yok eder; bu nadir ekosistemlerin ve sahip oldukları değerli doğal yaşam ortamlarının yokolmasına neden olur.


Ağaç dikmek her zaman doğal sistemi desteklemek anlamına gelmeyebilir. Sulakalanlarda okaliptüs gibi türlerin kullanılması alanın kurumasına neden olabilir. Örneğin Tarsus'da Berdan bataklıkları okaliptüs dikilerek büyük ölçüde kurutulmuştur. Ayrıca özgün bitki örtüsünün (bozkır, fundalık, makilik, turbalık vs. ) yerine ağaçlandırma yapılması, farklı ağaç türlerinin dikilmesi (diş budaklar yerine iğne yapraklar gibi) alandaki bazı türlerin yok olmasına neden olabilir.


Sulakalan ekosistemlerini destekleyen önemli doğal sistemlerden biri de ormanlardır. Örneğin subasar "longoz" ormanlar, sistemin su dengesinin korunmasında ve canlılara barınak oluşturmakta son derece önemli roller oynarlar (kuşlar için yuvalama alanı gibi). Bu sistemin tahribatı bir çok canlıyı olumsuz etkiler. Orman tahribatı sadece ağaç kesmekle olmaz, sistemdeki su dengesinin ve kalitesinin bozulması da ağaçların tahrip olmasına neden olabilir.


Ağaçlandırmada kullanılacak bitki türleri öncelikle ülkemize ve hatta çalışmanın yapıldığı bölgeye ait olmalıdır. Yabancı türler, yerel genetik değerler için risk taşır; istilacı yapıları ya da patolojik tehlikeleri ile yerel türleri tehdit edebilir. Bu nedenle yabancı türlerle ağaçlandırma çalışması yapmak, yerel biyolojik çeşitliliği tahrip etmek anlamına gelir. Ayrıca, geniş alanların tek türle monoton bir şekilde ağaçlandırılması yerine çok türle yapılan ağaçlandırma doğa açısından daha uygundur. Orman içinde, biyolojik çeşitlilik için uygun farklı yaşam ortamları yaratılması açısından ağaçların yanısıra daha küçük ağaççıkların hatta yabani meyve ağaçlarının kullanılması, açık sahaların mutlaka bırakılmasına özen gösterilmelidir. Makineli çalışmalardan olabildiğince kaçınılmalıdır. Çok yoğun ve geniş alanlarda yapılan makineli toprak hazırlığı alanın doğal yapısında oldukça önemli değişiklikler meydana getirir.

Başvuru Kuruluşları ve İlgili Kuruluşlar:

 • Alanın Koruma statüsü varsa ilgili kurum ya da mülki amirliği
 • Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
 • Orman Ağaçlandırma Başmühendislikleri
 • Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü (AGM)
 • Ankara'da bulunan AGM'nin konuyla ilgili birimi Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü'dür.

  Yasal Dayanak:

 • Alanın koruma statüsü varsa ilgili yasa
 • Orman Kanunu
 • Başbakanlık Sulakalanların Korunması Genelgesi (1994)

  Eylem / Öneri:

 • Tahrip edilen ormanların ya da ağaçların bulunduğu alanın statüsünü/mülkiyet durumunu öğrenmeye çalışın.
 • Ağaçlandırılma yapılmadan önce haber alırsanız, ilgili kurumu uyarın ve ağaçlandırmadan önce sistemin tümünü göz önüne alan bir planlama yapılmasına dikkat edin.
 • Ekolojik olarak uygun olmadığına inandığınız bir ağaçlandırma çalışmasına tanık olduğunuzda en yakın Ağaçlandırma Mühendisliği ile iletişim kurup konu hakkında ayrıntılı fikir alışverişinde bulunabilir ve gerekirse çalışmanın durdurulması için kişisel ya da örgütsel düzeyde başvuruda bulunabilirsiniz.
 • Yerel düzeyde sonuç alınamaması durumunda, sözkonusu yörenin bağlı bulunduğu Orman Bölge Müdürlüğüne başvurulabilir. Orman Bölge Müdürlüklerinde konu ile ilgili birim Ağaçlandırma (AGM) Başmühendislikleridir. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurabilirsiniz.
 • Savununuzun bilimsel ve hukuksal temelini oluşturmak için üniversitelerin, Fen-Edebiyat, Orman, Ziraat Fakültelerinin, Botanik, Bitki Coğrafyası, Ekoloji gibi bölümleri ile DHKD, TEMA, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarından destek alabilirsiniz.
 • Kamuoyu desteği için yukarıdaki gönüllü kuruluşlara, mümkünse yerel temsilcileri kanalı ile, yoksa konuyu anlatan bir dilekçe ile merkezi birimlerine başvurabilirsiniz.

 • Görüşünü
  Bildir
  Not Ver Arkadaşına
  gönder
  Haberi yazdır
  Bu site, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır.